Ejerforeningen Klintegaarden

Referat af bestyrelsesmøde, den 1. maj, 2007.   


Dagsorden:

1    Godkendelse af og opfølgning på tidligere bestyrelsesmøde.
2    Meddelelse fra formanden/henvendelse fra beboere.
3    Budget og økonomi.
4    Vedligeholdelsesplan.
5    Udvalg:
1)    Kælderplan
2)    Butiksfacaden
3)    Renovering af teknik- og varmerum.
6    Eventuelt
7    Ny dato for bestyrelsesmøde

Tilstede:    Bjarne Ravn, Jens Friis Jensen, Stig Olesen,    Mandfred Kjær og Mogens Jensen.

ad 1.    Referat fra den 27. marts 2007 blev godkendt.
Renovering af gæstetoilettet er udført og gæsteværelser er klar til udlejning førstkommende weekend.
Vi skal finde ud af hvem der er bygherre på Skovvejen 42 og de skal rykkes    MJ for færdiggørelse af skader.
Udsugningsanlægget ved Pizzeriaet er færdig.

ad 2.    Elin Mammen og Grethe Teglborg er i gang med at købe møbler og arkivkasse.
Vi mangler viceværtvikar til en uge i sommerferien.
Peter Rønnow rykkes for tilskud vedrørende facaden.    MJ
Bjarne Ravn forsætter som formand og Peter Bech Jensen som næstformand.

ad 3.    Forbrug pr. 30. april 2007 kr. 99.754,16
Saldo efter tilskrivning 2007 kr. 426.172

ad 4.    Intet at bemærke.

ad 5.    1)    Følger udviklingen under pkt. 5.3.    MK, PBJ, SO
2)    2 tilbud på maling af porten hjemtages.    BR, PBJ
3)    Der afholdes møde med VVS Ole Brøgger indenfor næste uge.    MK, JFJ, PBJ

ad 6.    Intet at bemærke.

ad 7.    Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 21. august 2007 kl. 17.00 hos Peter Bech-Jensen.

Referent Mogens Jensen

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net