Ejerforeningen Klintegaarden

Referat af bestyrelsesmøde den 9. oktober, 2007

Dagsorden:

1    Godkendelse af og opfølgning på tidligere bestyrelsesmøde.
2    Meddelelse fra formanden/henvendelse fra beboere.
3    Budget og økonomi.
4    Vedligeholdelsesplan.
5    Udvalg:
1)    Kælderplan
2)    Butiksfacaden
3)    Renovering af teknik- og varmerum.
6    Eventuelt
7    Ny dato for bestyrelsesmøde

Tilstede:    Bjarne Ravn, Jens Friis Jensen, Stig Olesen, Mandfred Kjær, Peter Bech Jensen og Mogens Jensen.

ad 1.    Referat fra den 21. august 2007 blev godkendt.
Sagen Skovvejen 42 er afsluttet.

ad 2.    Estrid og Nicolay slutter den 31.12.2007 med at være redaktører for husavisen og ajourføring af hjemmesiden.
Vi er glade for at Ove Nyrnberg vil tage arbejdet med hjemmesiden og hans kontaktperson i bestyrelsen bliver Stig Olesen og når hjemmesiden er ajourført vil husavisen udgå.
Ny beboer Mette H. Kennebo opg. 46M har fået tilladelse til at holde hunde.

ad 3.    Intet nyt da JES er overgået til nyt Edb-udstyr.

ad 4.    Ajourført iflg. plan.

ad 5.
1)    Følger udviklingen under pkt. 5.3.
2)    Mangler omlægning af sten i porten mod, dette rykkes der for    MK
Tre skilte til portene er bestilt hos Damgaard-Jensen    PBJ
3)    Ole Brøgger har meddelt at varmeveksleren først er i Danmark den 26. oktober 2007 – M.K. og B.R. har møde med Ole Brøgger den 18. oktober 2007 om det nærmere forløb, men bestyrelsen har indset at den først kan skiftes til foråret 2008 på grund af det kolde vejr.

ad 6.    Problemet omkring udgangsdørene løses med et UPS-anlæg, der installeres    JFJ ved hver indgang.
Lokalplan 815 og 816 blev diskuteret og taget til efterretning.

ad 7.    Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 04. december 2007 kl. 17.00 hos Peter Bech-Jensen.

Referent Mogens Jensen

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net