Vedligeholdelse


Lige herunder kan du downloade nogle dokumenter, hvis du klikker på dem.
 

Vedligeholdelsesplan 2017 Facade og vinduer mod bugten, ansøgning 25.01.2017. Arkitektfirmaets plan for tagarbejder... 05.09.2013. Vedligeholdelse, generalforsamlingen, april 2013. Refusion af evt. udgift til vinduer, generalforsamling 2008 Artikel om vinduer, skrevet af Peter Bech Jensen, ca. 2008


Historik:
(... listen er ikke komplet)
2000: Facaderenovering, incl. vinduesudskiftning, i forhuset, mod Skovvejen samt renovering af forhusets gavl mod nord og syd.
2001: Vaskeriet, i bygning M, blev købt.
2006: Butiksfacaden mod Skovvejen samt gårdarealet mod syd blev renoveret.
2009: Det gamle teknikrum fik nyt tagpap og grønt tag. Varmeveksler og rørføringer blev udskiftet.
2010: I det gamle teknikrum blev der indskudt ståldæk, trappe, bure til pulterrum og nye elinstallationer. 
2011: Nogle gamle pulterrum blev renoveret og opdelt. Legionella blev bekæmpet i det varme brugsvand.
2012: Bygningen fredes.
2013: Tag og tagrender blev fornyet eller renoveret på bygning 2,3 og 4. Mindre betonreparationer på væggene blev udført. Altanerne i opgang C, mod gården, blev renoveret.
2014: Tag og tagrender blev fornyet på bygning 1, hvor også mindre betonreparationer på væggene blev udført . Det store betondæk i grundniveau, mod havet, fik ny overfladebehandling. Tagterassen på bygning 3 fik ny og vandtæt overfladebehandling. Nordgavlen blev efterisoleret udvendigt , pudset og malet.
2015: Ansøgningen til kulturstyrelsen, om udskiftning af vinduer og altandøre mod vandet - vinder ikke gehør på generalforsamlingen.
2016: Området ved garagerne fik gennemgribende betonrenovering. 
Tagterassen ved opgang H fik helt ny overfladebelægning og plastiske fuger blev udskiftet.
2017: Nyt projekt "facaderenovering og udskiftning af vinduer og altandøre mod vandet i 50 lejligheder" blev enstemmigt godkendt på generalforsamlingen og af kulturstyrelsen, der gav tilsagn om støtte på 500.000 kr.

Faldstammer og vandinstallationer i den enkelte lejlighed udskiftes, når de ikke kan holde længere.
Kloakrør og samlebrønde udskiftes og vedligeholdes løbende, når behov opstår. Der er jævnligt TV-inspektion af rørene.

Bygning 1: Opgangene D og E
Bygning 2: Opgangene A, B og C
Bygning 3: Opgangene K, I og L
Bygning 4: Opgangene F, G og H
Villaerne  : Opgangene M og N

Økonomien i vedligeholdelse.
 - af hjemmesidens redaktør, Ove Nyrnberg.

Ca. år 2000 blev der brugt flere millioner kroner på at renovere facaden ud mod gaden.
Dette blev financieret, dels af opsparing, dels af et stort banklån.
Derfor var Klintegaardens formue negativ i flere år.
Herefter blev den igen positiv og steg i en årrække.
I 2013 blev nogle større vedligeholdelsesarbejder iværksat og formuen faldt således igen.
Dette fremgår af referaterne fra bestyrelsesmøderne.
Der foreligger således en økonomistatus ved hvert møde.
 
Jeg har kigget tilbage i årsregnskaberne, og læst at Klintegaarden har haft følgende beløb stående på vedligeholdelseskontoen (som altså skal bruges til både almindelig og særlig vedligeholdelse):

 
2002: -1.594.000 kr.
2003:    -889.000
2004:    -157.000
2005: -1.059.000
2006:    -641.000
2007:       24.000
2008:     204.000
2009:     825.000
2010:     800.000
2011:  1.297.527
2012:  2.218.632
2013:  1.405.846
2014:  1.569.012
2015:  2.578.005
2016:  2.949.577
2017:  4.013.502
(tallene er fra årsregnskabet, incl. ordinær og ekstraordinær tilskrivning)

I beløbet er indregnet et afdrags- og rentefrit lån fra Århus kommune på 735.000 kr., som skal tilbagebetales, når en særlig situation opstår.
 
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net