Vedligeholdelse


Lige herunder kan du downloade vedligeholdelsesplanen, hvis du klikker på den.
Den indeholder også oplysninger om tidligere udførte vedligeholdelsesarbejder.

 

Vedligeholdelsesplan 2023 Etape 1 og 2, ansøgning til kulturstyrelsen 2017

Bygning 1: Opgangene D og E
Bygning 2: Opgangene A, B og C
Bygning 3: Opgangene K, I og L
Bygning 4: Opgangene F, G og H
Villaerne  : Opgang M og opgang N

Økonomien i vedligeholdelse.
 - af hjemmesidens redaktør, Ove Nyrnberg.  2019.

Ca. år 2000 blev der brugt flere millioner kroner på at renovere facaden ud mod gaden.
Dette blev financieret, dels af opsparing, dels af et banklån.
Derfor var Klintegaardens formue negativ i nogle år.
Herefter blev den igen positiv og steg i en årrække.
I 2013 blev nogle større vedligeholdelsesarbejder iværksat og formuen faldt således igen.
Det samme skete i 2018, 2020 og 2021.
Dette fremgår af referaterne fra bestyrelsesmøderne og vedligeholædelsesplanen.
Der foreligger således en økonomistatus ved hvert møde.
 
Jeg har kigget tilbage i årsregnskaberne, og læst at Klintegaarden har haft følgende beløb stående på vedligeholdelseskontoen (som altså skal bruges til både almindelig og særlig vedligeholdelse):

 
2002: -1.594.000 kr.
2003:    -889.000
2004:    -157.000
2005: -1.059.000
2006:    -641.000
2007:       24.000
2008:     204.000
2009:     825.000
2010:     800.000
2011:  1.297.527
2012:  2.218.632
2013:  1.405.846
2014:  1.569.012
2015:  2.578.005
2016:  2.949.577
2017:  4.013.502
2018:    -500.246
2019:    346.819
    
   
    
(tallene er fra årsregnskabet, incl. ordinær og ekstraordinær tilskrivning)

 
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net