Ejerforeningen Klintegaarden

Referat af bestyrelsesmøde den 13. maj 2008

Dagsorden:

1    Konstituering af bestyrelsen
2    Godkendelse af og opfølgning på tidligere bestyrelsesmøde.
3    Meddelelse fra formanden/henvendelse fra beboere.
4    Budget og økonomi.
5    Vedligeholdelsesplan.
6    Udvalg:    1)    Kælderplan 2)    Renovering af teknik- og varmerum.
7    Eventuelt
8    Ny dato for bestyrelsesmøde

Tilstede:    Bjarne Ravn, Stig Olesen, Manfred Kjær, Peter Bech-Jensen og Mogens Jensen.
Afbud:    Jens Friis Jensen

ad 1.
Formand Bjarne Ravn og næstformand Peter Bech-Jensen

ad 2.
Referat fra den 25. marts 2008 blev godkendt.
UPS-anlægget (Backup af det elektroniske nøgleanlæg) er færdig indenfor 14 dage..
Løsning fra Rockwool følges op.    B.R.

ad 3.
Indkommet klage over brugeren af alrummet den 19. april 2008 er blevet fulgt op.
1. og sidste gang vi modtager klage. Da bestyrelsen har vedtaget at reglerne skal overholdes for brug af alrummet.
Terrassebelægningen mellem opg. D og E er færdig i denne uge.
Mogens Jensen har talt med Andelskassen og aftalt at vi får størst mulig rente på indestående p.t. knap 5% p.a.
Aftalen om kommunelånet blev godkendt og M.J. giver advokaten besked og papirerne fremsendes til Peter Bech Jensen til underskrift.
2 tyske kunstnere har været på besøg hos PBJ, nærmere herom på hjemmesiden.

ad 4.
Forbrug pr. 10/5-08 kr. 182.504,88
Saldo efter tilskrivning 2008 kr. 1.052.926

ad 5.
Ajourført efter plan.

ad 6.
1)    Følger udviklingen under pkt. 6.2.
2)    Ole Brøgger sættes i gang.    M.K.

ad 7.
Forslag til cykler opg. H modtaget – Revideres da det giver for lidt pladser i forhold til prisen.    S.O.

ad. 8.
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 26. august 2008 kl. 17.30 hos Peter Bech-Jensen.

Referent
Mogens Jensen

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net