Ejerforeningen Klintegaarden

Referat af bestyrelsesmøde den 4. december, 2007.

Dagsorden:

1    Godkendelse af og opfølgning på tidligere bestyrelsesmøde.
2    Meddelelse fra formanden/henvendelse fra beboere.
3    Budget og økonomi.
4    Vedligeholdelsesplan.
5    Udvalg:
1)    Kælderplan 2)    Butiksfacaden 3)    Renovering af teknik- og varmerum.
6    Eventuelt
7    Ny dato for bestyrelsesmøde

Tilstede:    Bjarne Ravn, Jens Friis Jensen, Stig Olesen,    Mandfred Kjær, Peter Bech Jensen og Mogens Jensen.

ad 1.
Referat fra den 9. oktober 2007 blev godkendt.
Omlægning af sten i porten er afsluttet.
Skilte i portene er opsat.
Løsning med UPS-anlæg er på vej.

ad 2.
Vandskade opg. N er udført – Forsikringen erstattede 50% af udgiften.
Klage fra beboer i opg. G over støj – Brev til vedkommende om at overholde husordenen.
Kloakmester gået kloakrør igennem med kamera og ikke fundet noget ved Sushibutikken
Opg. K 4.tv. har haft afløbsproblemmer – løsning er fundet.
Opg. I stuen udskiftes faldstammen til kælderen, da denne har været stoppet.
Regning for det sidste arbejde af Peter Bech Jensen vedr. butiksfacade blev godkendt.
Peter Bech Jensen og Bjarne Ravn har aftalt møde med Rockwool og Nordjysk Entreprise vedr. isolering og facaderenovering af resten af Klintegaarden.
Opsætning af skilte sker gennem Peter Bech Jensen.
Avisomdeler har fået udleveret 4 låsebrikker.
Maling af opg. H bliver færdig inden 1. april 2008.

ad 3.
Forbrug pr. 01.12.2007 kr. 456.221,73
Saldo efter tilskrivning 2007 kr. 69.704,00

ad 4.
Ajourført iflg. plan.

ad 5.
1)    Følger udviklingen under pkt. 5.3.
2)    Er afsluttet
3)    Varmeveksleren er ankommet til Klintegaarden og monteres når vejret tillader det.

ad 6.
Fredning af ejendommen undersøges nærmere    PBJ

ad 7.
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 22. januar 2008 kl. 17.00 hos Peter Bech-Jensen.

Referent
Mogens Jensen

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net