Ejerforeningen Klintegaarden

Referat af bestyrelsesmøde den 20. februar, 2007.   

Dagsorden:

1    Godkendelse af og opfølgning på tidligere bestyrelsesmøde.
2    Meddelelse fra formanden/henvendelse fra beboere.
3    Budget og økonomi.
4    Vedligeholdelsesplan.
5    Udvalg:
1)    Kælderplan
2)    Butiksfacaden
3)    Nyt nøglesystem
4)    Renovering af teknik- og varmerum.
6    Eventuelt
7    Ny dato for bestyrelsesmøde

Tilstede:    Bjarne Ravn, Peter Bech-Jensen, Jens Friis Jensen, Stig Olesen, Mandfred Kjær og Mogens Jensen.

ad 1.    Referat fra den 12. december 2006 blev godkendt.
Opsætning af informationstavler er færdig om 14 dage.
Læk i vandforsyningen er fundet og udbedret.
Renovering af gæstetoilettet og gæsteværelser udføres i samarbejde med    PBJ portneren.

ad 2.    Bjarne Ravn har haft medarbejdersamtale med Jesper Bihrmann, hvori indgår en aftale om pension.
Henvendelse fra beboer om barnevogn i opgangen, besvares    MJ
Dorte Drescher har udlånt en skulptur til ejerforeningen.
Brev fra beboer om fjernelse af nøglecylinder, hvad sker der ved strømsvigt -    JFJ Cylinderne fjernes ikke før det er undersøgt nærmere herom.

ad 3.    Forbrug 2006 kr. 722.367
Saldo efter tilskrivning 2006 ÷ kr. 656.094

ad 4.    Intet at bemærke.

ad 5.
1)    I forbindelse med opdeling af større rum til mindre depotrum, vil MK, PBJ, SO bestyrelsen vende tilbage med markering af rummene.
2)    Intet at bemærke.    BR, PBJ
3)    Er afsluttet.
4)    Bjarne Ravn fået et mundligt overslag fra VVS Ole Brøgger på JFJ, PBJ, MK Ca. 120.000,00 mangler pris på betonarbejde

ad 6.    Bjarne Ravn rykker Skovvejen 42 for en færdiggørelse vedr. skade på Klintegaarden.
Udsugningsanlæg pizzeriaet godkendes med betingelser..    BR
Hvad skal der ske med skabet i den nordlige port?

ad 7.    Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 27. marts 2007 kl. 17.00 hos Peter Bech-Jensen.
Generalforsamling afholdes tirsdag den 17. april 2007 i alrummet.

Referent Mogens Jensen

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net