Renovering af Gårdhaven

Nyt fra bestyrelsen - Oprettet d. 21-09-2005
Mandag d. 26. september påbegyndes arbejdet med at bryde den eksisterende belægning op, for at kunne lægge en ny belægning, svarende til belægningen i gårdhaven Nord. Det forventes at arbejdet vil vare ca. 2 måneder, og vil især berøre beboerne i opgangene 44 C og 44 E. Arbejdet forventes gennemført på en sådan måde, at generne vil blive mindst mulige.
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net