GENERALFORSAMLING

Nyt fra bestyrelsen - Oprettet d. 29-03-2006
Til medlemmerne i Ejerforeningen Klintegården.

På vegne af foreningens bestyrelse indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes:Onsdag, den 19. april 2006 kl. 19.00 i Ejerforeningens alrum.

Som dagsorden foreligger følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om ejerforeningens virke i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
4. Drøftelse og evt. vedtagelse af igangsætning af mere omfattende vedligeholdelsesarbejder.
5. Fremlæggelse og godkendelse af det kommende års driftsbudget.
6. Indkomne forslag:* Ingen forslag er indkommet.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg: Bjarne Ravn Stig Olesen Manfred Kjær Alle modtager genvalg.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.Efter generalforsamlingen serveres ost og rødvin.

Med venlig hilsen p.b.v.Mogens Jensen
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net