Ny administrator II

Nyt fra bestyrelsen - Oprettet d. 14-01-2009.
Mandag 12. Januar 2009
  
Orientering fra bestyrelsen
  
Som tidligere meddelt har bestyrelsen i Klintegaardens Ejerforening fundet det nødvendigt ved årsskiftet at afbryde samarbejdet med JES Ejendomsadministration.
  
Mogens Jensen har fra sit otium indvilget i at fungere som vores administrator i en periode foreløbigt frem til 1. maj 2009 og vil dermed besvare de spørgsmål og yde den praktiske hjælp, der hidtil er varetaget af JES.
  
I perioden vil ejerforeningens udgifter blive betalt via en konto i Andelskassen Østjylland attesteret af to bestyrelsesmedlemmer eller administrator og ét bestyrelsesmedlem.
  
Mogens Jensen kan træffes på mobiltelefon 2343 4986 i tidsrummet kl. 9-11 mandag til fredag. Postadressen vil være: Klintegaardens Ejerforening, c/o Portneren, Skovvejen 46 F, 8000 Århus C.
  
Om kort tid vil Klintegaardens hjemmeside fremstå i en grafisk smuk og langt mere brugervenlig udgave, der naturligvis også vil indeholde alle fremtidige meddelelser/mødereferater fra bestyrelsen. Disse meddelelser vil dog også blive ophængt i aktivitetsrummet/biblioteket og i vaskeriet, hvorimod de ikke længere vil blive omdelt til brevsprækker eller udsendt med postvæsenet.
  
Desværre er der i januar sket en forsinkelse i udsendelse af indbetalingskort til fællesudgifter. Februar-kortet vil derfor dække to måneder. Beboere, der allerede har betalt for januar, vil kun blive opkrævet én måned. Det kan være nødvendigt at rette ny henvendelse til pengeinstituttet for at etablere en PBS-ordning.
  
Bestyrelsen skal igen beklage al denne ulejlighed. Det hele er gået meget hurtigt, og vort mål har stedse været at sikre ejerforeningens midler i en turbulent tid, så vi håber fortsat på Jeres overbærenhed.
  
Med venlig hilsen og
 ønsket om et godt nytår
  
BESTYRELSEN
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net