Affald og storskrald

Affald og storskrald:
 

Husholdningsaffald skal afleveres i de nedgravede affaldscontainere på Trøjborgvej, Skovvejen, Dronning Margrethes Vej m.fl. - dvs. i de offentlige affaldscontainere.

Affaldet skal sorteres. Du kan læse på Kredsløbs hjemmeside om, hvordan affaldet skal sorteres. Link til Kredsløbs hjemmeside: Link


I Klintegaarden er der affaldsskakte. Men de må IKKE længere benyttes og er fra maj 2024 blevet lukket og forseglet.


Storskrald (se Kredsløbs hjemmeside) kan beboerne sætte i et særligt rum til storskrald, som viceværten efterfølgende sætter ud på Skovvejens fortov ud for opgang 46F torsdag eftermiddag. Det vil så blive fjernet om fredagen.
 
I affaldsrummet kan også afleveres såkaldt Farligt affald, som er lyspærer, elektronisk udstyr, batterier, spraydåser, malingrester og kemikalier. Dette affald bortskaffes af ejerforeningen.
 
Stort storskrald – f.eks. senge, køleskabe og skabe – må ikke anbringes i affaldsrummet. Sådant storskrald skal beboerne selv sætte direkte ud på fortovet ud for opgang 46F torsdag aften efter kl. 18, så det kan afhentes fredag.
 
Storskrald må ikke anbringes på fortovet på andre tidspunkter end torsdag aften. Storskrald må heller ikke som hidtil tilladt anbringes i den midterste port.
 
Mindre storskrald skal samles i sække. De skal være gennemsigtige, og affaldet skal sorteres efter kommunens regler - ellers bliver de ikke fjernet.
 
Pap må ikke anbringes i affaldsrummet, men skal opskæres og afleveres i de offentlige affaldsøer.
 
Bygningsaffald og affald ved flytning skal beboerne selv køre på genbrugspladsen.
 
Overtrædes disse regler, pålægges ejeren af lejligheden et affaldshåndteringsgebyr på 500 kr. for ejerforeningens merarbejde med bortskaffelse.
 

Pap, plastik, metal, glas samt papir, madaffald, restaffald m.v. skal altid afleveres i de offentlige, nedgravede affaldscontainere.
 

Klintegaardens beboere finder de nærmeste offentlige affaldscontainere bag ved Dr. Margrethesvej 2, nede ad Skovvejen og på hjørnet Trøjborgvej/Skovvejen - alle indenfor en distance à 200 meter.


Find de aktuelle regler for affaldshåndtering på Kredsløbs hjemmeside.
 

Mange slags affald kan ikke afhentes som storskrald. De skal typisk afleveres på en genbrugsstation i stedet.


DETTE ER IKKE STORSKRALD:

  • Byggeaffald, køkkenelementer, toiletter, håndvaske og anden sanitet 
  • Papkasser
  • Døre og vinduer
  • Glas og spejle
  • Haveaffald
  • Kemikalier
  • Lysstofrør og elpærer
  • Medicinrester (aflever på apoteket)
  • Restaffald
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net