Affald og storskrald

Affald og storskrald:
 

I Klintegaarden er der affaldsskakter. For enden af skakten er et lille skralderum med en spand.
Du må kun komme husholdningsaffald i skakten.

Det skal være i en pose, som lukkes med en knude, inden den stoppes i affaldsskakten. Ellers er det meget ulækkert for den, der skal passe skralderummene.
Ejere bliver nødt til at indskærpe dette overfor deres eventuelle lejere.

Papir, pap, plastik, metal m.v. skal afleveres i de nedgravede affaldscontainere ved fortovet.
Klintegaardens beboere finder de nærmeste bag ved Dr. Margrethesvej 2 og på hjørnet Trøjborgvej/Skovvejen.

Større affald skal afleveres som storskrald. Det gælder også større papkasser. Se senere.

Vi har et fælles affaldsrum, som ligger umiddelbart indenfor den midterste port.
I rummet står 2 containere. De må alene bruges til mindre stykker, brændbart affald, som skal trykkes sammen, så det fylder mindst muligt. De tømmes 2 gange ugentligt. 

Storskrald må du stille i den sydligste, bynære port - men kun torsdag.
Det vil så blive fjernet om fredagen.
Hvis du stiller storskrald i sække SKAL de være gennemsigtige og affaldet SKAL sorteres efter kommunens regler - ellers fjernes de ikke.
Pap skal bundtes med snor omkring.

Mindre elektronik, maling m.v., kan sættes på hylden i skralderummet umiddelbart til højre inden man går ud af den sydligste, bynære port (fællesnøglen passer til låsen).
Portneren vil så samle det i gennemsigtige sække og sætte det ud til storskrald.
Batterier skal du selv lægge i de nedgravede flaskecontainere ved fortovet.


Find de aktuelle regler for affaldshåndtering på Århus kommunes hjemmeside.

Mange slags affald kan ikke afhentes som storskrald. De skal typisk afleveres på en genbrugsstation i stedet.
DETTE ER IKKE STORSKRALD:

  • Bygge- og anlægsaffald, sanitet og køkkenelementer
  • Døre og vinduer
  • Haveaffald
  • Skarpe genstande
  • Husholdningskemikalier og bekæmpelsesmidler
  • Lysstofrør og energisparepærer
  • Medicinrester (aflever på apoteket)
  • Småt brændbart (aflever i restaffald)
  • Træpalle
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net