Vand og nøgler

 

Nødsituationer, vand:

Portneren kan inden for normal arbejdstid kontaktes på 20 40 69 63.

Uden for normal arbejdstid (sprængte vandrør, lækkende radiatorer eller lignende): Ring til Brøgger-VVS på telefon 86 17 46 55 eller 20 30 56 55.
 

Det varme vand:

Vores varme vand i vandhanerne kører igennem to anlæg:
- dels et elektrolyseanlæg, som afioniserer vandet, så installationerne ikke så let korroderer.
- dels et blødtvandsanlæg, som betyder at der ikke er så meget kalk i vandet.

For at modvirke Leigionella-vækst er temperaturen oppe på ca. 50 grader Celsius, når vandet løber ud af vandhanen i lejlighederne.

Vi har ofret meget på at opnå dette, men i enkelte opgange har det knebet. Årsagen er nu fundet i form af defekte blandingsbatterier med termostat i enkelte lejligheder.

Blandingsbatterier med termostat er ikke nogen god ide i etageejendomme.


Årsagen er, at der kan løbe koldt vand på tværs i batteriet og køle det varme vand ned... også for de andre i opgangen - og omvendt.
Ejerne opfordres derfor til at montere blandingsbatterier med separate haner for koldt og varmt vand, når termostatbatteriet alligevel skal udskiftes.

 

Nøgler:

Hvis en el-nøgle (den til hoveddøren) bliver væk, er det vigtigt at den bliver afmeldt.
Det kan man kun gøre, hvis man har alle husstandens el-nøgler.

Derfor skal alle de elektroniske nøgler, som eksisterer i hustanden, afleveres til portneren.
Han udleverer så midlertidige erstatningsnøgler til husstanden, og du skal samtidig betale 200 kr pr. nøgle, som er bortkommet.

Når husstanden igen modtager sine egne el-nøgler, afleveres de midlertidige erstaningsnøgler tilbage til portneren.

 

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net