Vand og nøgler

Vigtigt: Se også under "Fra bestyrelsen",   "Rør i lejlighederne"

 

Nødsituationer, vand:

Viceværten kan inden for normal arbejdstid kontaktes mandag, onsdag og torsdag mellem kl. 7:30 og 16. Han træffes på telefon 20406963. Du kan også sende ham en sms.

Uden for normal arbejdstid (Kun sprængte vandrør og store læk på radiatorer eller lignende):

Ring til én fra bestyrelsen. Telefonnumre: Klik her.


Det varme vand:

Vores varme vand i vandhanerne kører igennem to anlæg:
- dels et elektrolyseanlæg, som afioniserer vandet, så installationerne ikke så let korroderer.
- dels et blødtvandsanlæg, som betyder at der ikke er så meget kalk i vandet.

For at modvirke Leigionella-vækst er temperaturen oppe på ca. 50 grader Celsius, når vandet løber ud af vandhanen i lejlighederne.

Vi har ofret meget på at opnå dette, men i enkelte opgange har det knebet. Årsagen er nu fundet i form af defekte blandingsbatterier med termostat i enkelte lejligheder. Sådanne må derfor ikke anvendes.

Blandingsbatterier med termostat er ikke nogen god idé i etageejendomme.


Årsagen er, at der kan løbe koldt vand på tværs i batteriet og køle det varme vand ned... også for de andre i opgangen - og omvendt.

Ejerne opfordres derfor til at montere blandingsbatterier med separate haner for koldt og varmt vand, når termostatbatteriet alligevel skal udskiftes.

 

Nøgler:

Hvis den elektroniske nøgle, en bibber (den til hoveddøren), bliver væk, er det vigtigt at den bliver afmeldt. Bestilling kan ske til viceværten på sms til tlf. 20406963. 


Du skal betale 200 kr for en ny bibber.

Man kan købe en almindelig nøgle til hoveddøren ved 
viceværten. Den koster 100 kr.

VVS-firma
 

Niels Mølgaard ApS
Søren Nymarks Vej 15
8270 Højbjerg
Tlf: 87 44 88 00 

Hvis en ejer, for egen regning og risiko, skal have udført vvs-opgaver i sin lejlighed, kan det være hensigtsmæssigt at benytte dette firma.
Overmontøren vil sørge for at det er de samme folk, der bliver sendt til Klintegaarden hver gang.
Derved kommer de til at lære vores anlæg at kende og kan hurtigere lukke de rigtige steder m.v.

 

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net