Z-huset, indsigelse

Diverse - Oprettet d. 01-11-2008.
Planlægning og Byggeri
Bygningsinspektoratet
Kalkværksvej 10
8100 Århus C

31. oktober 2008 Vedr.: Journalnr. 0600.08-0020

Dispensationsansøgning for ejendommen Sverigesgade – Z-huset
Bestyrelsen for Ejerforeningen Klintegaarden, der repræsenterer 140 boligejere Skovvejen44-46, 8000 Århus C, skal hermed på det skarpeste protestere mod, at der givesdispensation fra Lokalplan nr. 816, §7, stk 1 og Lokalplan 816, §8, stk. 6.
Som nærmeste naboer til Z-Huset finder vi det helt uacceptabelt, hvis der atter dispenseresfra lokalplanen for Nordhavnen blot for at imødekomme en bygherres ønske. Hvergang sådan en dispensation er givet - og det er jo efterhånden mange gange - er det gåetud over udsigten fra vore boliger og dermed disses herlighedsværdi.

Eller sagt lige ud: hvis vi skal bevare tillid til Århus Byråd, så må denne praksis stoppe her.Det er yderligere vores opfattelse, at en dispensation til en serie klodsede brændeskurlignendeventilationsbygninger oven på Z-huset ikke blot i væsentlig grad vil forringe udsigtenfra Klintegaardens lejligheder men også ganske unødvendigt misklæde og skænde etnybyggeri, der ellers er udråbt som en ambassadør for de arkitektoniske intentioner i detnye havnebyggeri.

Ifølge ejerforeningens oplysninger skulle der ikke være nogen tekniske hindringer for, at dei dispensationsansøgningen nævnte installationer kan skjules i taget eller placeres i byggerietskælder.

Så derfor et rungende nej fra Ejerforeningen Klintegaarden til ønsket om en ny dispensationfra lokalplanen.

Med venlig hilsen
Ejerforeningen Klintegaarden
Bjarne Ravn
formand
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net