Nye pulterrum

Nyt fra bestyrelsen - Oprettet d. 08-12-2008.
Efter beslutningen om, at der skal etableres nye pulterrum i 2 etagerdet gamle fyrrum, er her en status over hvor langt vi er nået medombygningsarbejderne.

Arbejdet startede med, at den gamle varmeveksler blev erstattet med enny og mere tidssvarende varmeveksler, som tillige blev placeret iteknikrummet. Det betyder at den teknik som styrer vores vand og varmenu meget praktisk er placeret centralt i samme rum.

Derefter blev de gamle kultanke, som var støbt i beton, skåret ned og fjernet.
Efternogle nødvendige murerarbejder, som bl.a. bestod i af reparation afafskalninger i betonkonstruktionen pga. vandskader, blev væggenehøjtryksrenset så disse kunne være klar til malerarbejdet.

Dette forventes påbegyndt og afsluttet i næste uge.
Derefterer der klar til at firmaet, som skal levere dækket mellem 1. og 2.etage kan komme i gang. Dette vil formentlig ske en gang i løbet afjanuar næste år.
Efter etableringen af et nedhængt og varmeisolerende loft, kan opstillingen af pulterrumsboksene påbegyndes.
 
Dvs. at de nye pulterrum efter bedste skøn kan tages i brug i løbet af det tidlige forår.
Samtidig vil der ske en omrokering for nogle af brugerne af deeksisterende pulterrum, sådan at nogle af de eksisterende pulterrumnedlægges og erstattes af de nye pulterrum.

Mht. den græsbevoksning over fyrrummet, blev denne fjernet vedarbejdets påbegyndelse. Det viste sig, at dette var en alt for tungbelægning som betondækket slet ikke var beregnet til at kunne bære.
 
Derfor er der pt. nogle overvejelser i gang, mht. hvad græsbelægningen kan erstattes med.
Der arbejdes hen imod at det skal være en flisebelægning.

Venlig hilsen
Manfred
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net