-

Regler for benyttelse af fællesrummet, klik her

Fællesrummet ... også kaldet alrummet, er placeret med indgang i porten ved siden af opgang D.

Det benyttes til forskellige sociale arrangementer for Klintegaardens beboere, herunder blandt andet den årlige generalforsamling.
Det er også muligt for beboere at låne lokalet til egne "stille" arrangementer, i et omfang der ikke generer de nærmeste beboere.
Til hverdag fungerer alrummet som Klintegaardens "husbibliotek", idet her findes et udvalg af bøger, videofilm, puslespil og andet godt. Her kan også læses gamle eksemplarer af Klintegaardens Husavis, samt referater fra bestyrelsesmøderne m.v..
Ansvarlig for husbiblioteket er biblioteksgruppen, med hvem donationer af bøger mv. kan aftales.

Bestyrelsen har i 2009 vedtaget disse regler for benyttelse af Klintegaardens alrum:
1.Formål.
Ejerforeningens alrum, der er beliggende under opgang D, er beregnet til afholdelse af beboernes fællesmøder, fællesaktiviteter m.v.
2.Reservation.
Reservation af alrummet sker ved henvendelse til portneren.
3.Alrummets benyttelse.
Alrummet kan benyttes til fællesmøder, foredrag, film, indendørs spil samt beboernes private arrangementer, disse må dog ikke have karakter af fest, hvilket betyder, at der ikke må spilles musik/aktiviteterne må ikke have en karakter, der kan genere ejendommens øvrige beboere, hvilket betyder, at terrassen foran lokalet ikke må indgå som festområde.
Alrummet kan ikke benyttes til foreningsaktiviteter og lignende, der er Klintegaarden uvedkommende.
Alrummet stilles vederlagsfrit til beboernes rådighed.
Aktivitetsrummet er røgfrit område.
Anvendelse af alrummet til private arrangementer skal ske i tidsrummet kl. 10.00 til 21.00, dog i forbindelse med ejerforeningens generalforsamling og den årlige sommerfest kan sluttidspunktet rykkes til ca. kl. 1.00.
Den beboer der har reserveret alrummet, er ansvarlig for overholdelse af ovennævnte regler samt for enhver skade, der måtte opstå på rummet, dets møblement og installationer i forbindelse med beboernes aktivitet.
4.Klargøring/Rengøring:
Klargøring til arrangement skal foregå på udlånsdagen.
Alrummet modtages på udlånsdagen i rengjort stand, og efterlades i rengjort stand. Overholdes dette ikke er Ejerforeningen berettiget til at lade alrummet rengøre for den reserverende beboers regning.
Reglementet SKAL overholdes.

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net