-

Regler for benyttelse af fællesrummet, klik her

Fællesrummet  er placeret med indgang i porten ved siden af opgang D.

Regler for anvendelse er ophængt i rummet og kan downloades ovenfor.


Fællesrummet benyttes til forskellige sociale arrangementer for Klintegaardens beboere, herunder blandt andet den årlige generalforsamling.
Det er også muligt for beboere at låne lokalet til egne "stille" arrangementer, i et omfang der ikke generer de nærmeste beboere.
Til hverdag fungerer alrummet som Klintegaardens "husbibliotek", idet her findes et udvalg af bøger, videofilm, puslespil og andet godt. Her kan også læses gamle eksemplarer af Klintegaardens Husavis, samt referater fra bestyrelsesmøderne m.v..
Biblioteksgruppen er ansvarlige for biblioteket og du kan  aftale donationer af bøger mv. med gruppen.
(se under "Husavisen"). 
Lav din egen hjemmeside med mono.net