-

Det er forbudt at parkere i Klintegaardens gård eller i portene

I princippet skal der ikke være biler i Klintegaardens gård. Porte og pladser skal holdes fri til redningskøretøjer: BRANDVEJ.

Pladsen ved garagenedkørslen er en vigeplads, så 2 biler kan passere hinanden. Derfor er der også standsning forbudt i porten.

Hurtig af- og pålæsning accepteres dog fra vigepladsen. 
 

Ved ud- og indflytning skal skal bilen fjernes, så snart man ikke bærer ud af eller ind i bilen. Dette skal koncentreres, så andre beboere også kan få adgang til af- og pålæsning. Man må altså ikke bære op eller ned, mens bilen er der. Dette gælder også håndværkere.
 

Der må ikke stå trailere, scotere eller motorcykler i gården. 
 

I Klintegaardens kælder er der nogle få garager, som er privatejede. Nogle af dem lejes dog ud af ejerne og sjældent kan én være til salg. Begge dele aftales enten ved mund-til-mund metoden eller ved opslag.
 

Bestyrelsen kan opkræve en parkeringsafgift på 500 kr. ved overtrædelse af disse regler.

Ingen grill på lejlighedernes altaner

Anvendelse af grill:

Også her er det vigtigt at tage hensyn til hinanden.
Derfor er det ikke tilladt at grille på lejlighedernes altaner.
På tagterrasserne kan belægningen ikke tåle det.

Det eneste sted, du må grille i Klintegaarden, er i gården.
Bordgrill må ikke stilles på bordet i gården, da det så bliver brændt.
Ellers er man velkommen til at gå op i skoven og grille. 
Lav din egen hjemmeside med mono.net