-

 

August 2019. 

Der har, i de seneste måneder, været en øget interesse for at holde hund i Klintegaarden.
Også som betingelse for køb af lejlighed.

Bestyrelsen har besluttet, at der indtil videre ikke gives tilladelse til at holde hund.
Der er brug for færre hunde i Klintegaarden - ikke flere.

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net