-

 


Der har, i de seneste år, været en øget interesse for at holde hund i Klintegaarden.
Også som betingelse for køb af lejlighed.

Bestyrelsen har besluttet, at der indtil videre ikke gives tilladelse til at holde hund.
Der er brug for færre hunde i Klintegaarden - ikke flere.

Husordenen forbyder hundeluftning i gården. 
Dette skal foregå udenfor Klintegaardens matrikel.

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net