Udskiftning af vinduer og altandøre


Hvis du selv ønsker at udskifte vinduer eller altandøre, skal det godkendes først i kulturstyrelsen, der vil kræve fuldmagt fra ejerforeningen.
Du må selv kontakte kulturstyrelsen herom. Mailadressen er: post@slks.dk
Endvidere skal du læse i Klintegaardens vedtægter og husorden, hvilke krav ejerforeningen stiller.

Bestyrelsen arbejder med langsigtede projekter, hvor hele facader bliver renoveret.
Der er senest udført
- facaderenovering og udskiftning af vinduer og altandøre mod bugten - i 2018,
- renovering af vinduer, fuger og hele facaden mod Skovvejen - i 2019,
- renovering af alle facader og taget på Villa N samt udskiftning af vinduer og terrassedøre - i 2021.
- renovering af alle facader på Villa M samt udskiftning af vinduer og terrassedør - i 2022
Hvert år drøftes vedligeholdelsesplanen på generalforsamlingen, som beslutter hvis større projekter skal udføres.

Husk at du normalt ikke må bruge lift i Klintegaarden, da den ødelægger haveanlægget.
Kontakt 
viceværten og drøft hvilke muligheder der er for stillads eller lignende - inden du evt. bestiller nye vinduer.
 

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net