Udskiftning af vinduer og altandøre


Hvis du selv ønsker at udskifte vinduer eller altandøre, skal det godkendes først i kulturstyrelsen.
Du må selv kontakte kulturstyrelsen herom. Mailadressen er: post@slks.dk

Endvidere skal du læse i Klintegaardens vedtægter og husorden, hvilke krav ejerforeningen stiller.

Bestyrelsen arbejder med langsigtede projekter, hvor hele facader bliver renoveret.
Derfor planlægges facaderenovering og udskiftning af vinduer og altandøre mod bugten, til udførelse i 2018.
Du kan finde yderligere under "Vedligeholdelse".


Husk at du normalt ikke må bruge lift i Klintegaarden, da den ødelægger haveanlægget.
Kontakt portneren og drøft hvilke muligheder der er for stillads eller lignende - inden du bestiller nye vinduer.
 

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net