Udskiftning af vinduer og altandøre


Hvis du ønsker at udskifte vinduer eller altandøre skal det godkendes først i kulturstyrelsen.
Du må selv kontakte kulturstyrelsen herom. Mailadressen er: post@slks.dk


Bestyrelsen arbejder med langsigtede projekter, hvor hele facader bliver renoveret.
Derfor fremlægges et forslag om nye vinduer og facaderenovering mod bugten på generalforsamlingen 2017.
Du kan finde yderligere under "Vedligeholdelse".

Men vi håber også at kunne lave mere kortsigtede indkøbsaftaler med bestemte leverandører, som ejerne kan bruge individuelt, hvis man ikke kan vente på, at ejerforeningen udfører et stort projekt.
Fredningen af Klintegaarden har imidlertid kompliceret dette arbejde.

Kulturstyrelsen har, april 2016, fået fremstillet en såkaldt minimanual for udskiftning af vinduer mod gården og i villaerne, som de dog har erkendt skal revideres.
Der er flere uafklarede områder i forhold til denne manual, som bestyrelsen ikke har godkendt.
Derfor er den ikke på hjemmesiden.
Bestyrelsen er i dialog med kulturstyrelsen, og håber på en fornuftig løsning på et tidspunkt.


Husk at du normalt ikke må bruge lift i Klintegaarden, da den ødelægger haveanlægget.
Kontakt portneren og drøft hvilke muligheder der er for stillads eller lignende - inden du bestiller nye vinduer.
 

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net