Fællesudgifter


Fællesudgifterne kan kun forhøjes via en beslutning på generalforsamlingen. 
De indexreguleres hvert år.
Når du betaler den månedlige fællesudgift til Klintegaarden, så går pengene til dette:
 
- løn til portner
- renovation
- el til fællesarealer
- adgang til - og vedligeholdelse af, fællesrum, vaskerum, gæsteværelser, værkstedsrum, udsigtstuen og gårdmiljøet.
- bygningsforsikring
- udvendig vedligeholdelse og renovering m.v.
- vedligeholdelse af de fælles rør- og kloakinstallationer

- elevatoreftersyn og vedligeholdelse
- administration, telefon, revision, advokatomkostninger
 
Sammen med opkrævningen af fællesudgift opkræves endvidere indbetaling til:
- vandforbrug for din lejlighed - som et á conto-beløb

- varmeforbrug for din lejlighed - som et á conto-beløb
- kabel-TV, hvis du ønsker det
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net