Træerne i gården
Lindetræet i februar

I gårdrummet står der 4 store træer.
 

De blev i 1996 vurderet af Århus kommunes stadsgartner, som mente at de stammede fra før Klintegaarden blev opført, og at de kunne leve minimum 50 år yderligere.
Træerne har stor betydning for komforten i gården.
Hvis de ikke var der, ville der være mere blæst og akustikken i gården ville være ringere.
Der er tale om:
- en blodbøg længst mod syd
- en naur umiddelbart nordvest for den fritliggende villa, opgang M
- en eg i plænen ved det store springvand
- en lind længst mod nord.
I 2015 blev træerne soigneret af Dich træpleje. Lindetræet blev stabiliseret i kronen, så risikoen for stort træfald i en vinterstorm nedsættes væsentligt. Der er 12 års materialegaranti på kronestabiliseringen. Træerne blev vurderet som grundlæggende sunde. Naur-træet er det svageste.

Herunder ses lindetræet i juni: 
Lav din egen hjemmeside med mono.net