Klintegaarden blev fredet den 7. marts 2012.
Dette sikrer, at bygningen og omgivelserne bevares i så oprindelig stand som muligt i fremtiden... dog med de ændringer som en moderne livsførelse kræver.

En fredning giver mulighed for direkte og indirekte støtte.
I efteråret 2013 gav kulturstyrelsen f.eks. tilsagn om direkte støtte på næsten 400.000 kr.
Beløbet bidrog til efterårets og forårets udvendige vedligeholdelse af tag og gavle. 

Ejeren af en fredet bygning kan fritages for at betale ejendomsskat.
I vores tilfælde ville det kræve at alle 165 ejerlejlighedsnumre blev enige om, samtidig, at få tinglyst en bevaringsdeklaration på hver enkelt ejerlejlighed. Dette er ikke realistisk, hvorfor det ikke er en reel mulighed for os.
Det kan du læse mere om på kulturstyrelsens hjemmeside.

Hvis du udlejer din lejlighed, kan du i visse tilfælde fratrække udgifter til istandsættelse af fredede bygninger. SKAT kan oplyse mere om dette.

Hvis du ønsker at ændre væsentlige forhold i din lejlighed, skal du orientere eller sende ansøgning til kulturstyrelsen. Dette skal ske, digitalt, igennem en særlig portal "Byg og Miljø", som er fælles med kommunerne.

Der vil senere blive udarbejdet en manual for Klintegaarden, som fortæller nærmere om de praktiske detaljer, hvis man ønsker at renovere sin lejlighed.

Når man har fremsendt en ansøgning til kulturstyrelsen, skal de svare inden 3 måneder.
Hvis det ikke sker, er man berettiget til at igangsætte det beskrevne arbejde. Det fremgår af bygningsfredningslovens § 10 stk. 4.

 

Det er blevet nemmere at renovere køkken og bad i fredede ejendomme. Nu kan det være tilstrækkeligt blot at orientere kulturstyrelsen. I deres vejledning skriver de: "Dette gælder: ... bygningsarbejder vedrørende nyere køkken og bad, som sker inden for de eksisterende rums afgrænsning. Ved nyere køkken og bad forstås et køkken eller bad, som er under 50 år gammelt, og som ikke stammer fra bygningens opførelsestidspunkt. ... "

Kulturstyrelsens pjece om fredede bygninger kan ses, hvis du klikker her.

Brev fra kulturstyrelsen om at de har tinglyst fredningen på Klintegaarden. Klik her. Fredningsdokument, lyst på hver lejlighed i Klintegaarden. Klik her.
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net