Klintegaarden blev fredet den 7. marts 2012.
Dette sikrer, at bygningen og omgivelserne bevares i så oprindelig stand som muligt i fremtiden... dog med de ændringer som en moderne livsførelse kræver.

En fredning giver mulighed for direkte og indirekte støtte.
I efteråret 2013 gav kulturstyrelsen tilsagn om direkte støtte på næsten 400.000 kr.
Beløbet bidrog til udvendig vedligeholdelse af tag og gavle. 
I 2017 har kulturstyrelsen givet tilsagn om direkte støtte, med 500.000 kr., til facaderenovering og nye vinduer i 50 lejligheder mod vandet.
I 2021 og 2022 er der givet tilsagn om støtte til udvendig renovering af Villa N og M.

Ejeren af en fredet bygning kan fritages for at betale grundskyld.

Dette har vi benyttet os af i Klintegaarden, hvor alle har tilsluttet sig en bevaringsdeklaration, der betyder at vi ikke længere skal betale ejendomsskat (grundskyld). Dette skete i foråret 2020.

Hvis du udlejer din lejlighed, kan du i visse tilfælde fratrække udgifter til istandsættelse af fredede bygninger. SKAT kan oplyse mere om dette.

Hvis du ønsker at ændre væsentlige forhold i din lejlighed, skal du orientere eller sende ansøgning til kulturstyrelsen. Men i 2021 er der kommet en ny bekendtgørelse, der gør det lettere at renovere indvendigt uden egentlig tilladelse. Se nedenfor.

Når man har fremsendt en ansøgning til kulturstyrelsen, skal de svare inden 3 måneder.
Hvis det ikke sker, er man berettiget til at igangsætte det beskrevne arbejde.
Det fremgår af bygningsfredningslovens § 10 stk. 4.

 

Det er blevet nemmere at renovere køkken og bad i fredede ejendomme. Nu kan det være tilstrækkeligt blot at orientere kulturstyrelsen. I deres vejledning skriver de: "Dette gælder ved ... bygningsarbejder vedrørende nyere køkken og bad, som sker inden for de eksisterende rums afgrænsning. Ved nyere køkken og bad forstås et køkken eller bad, som er under 50 år gammelt, og som ikke stammer fra bygningens opførelsestidspunkt. ... "

Kulturstyrelsens pjece om fredede bygninger kan ses, hvis du klikker her.

Ny bekendtgørelse fra 2021 kan de læse om, hvis du klikker her.

Sagsrapport om Klintegaarden, fra kulturstyrelsen, kan ses, hvis du klikker her.

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net