Et vemodigt farvel til Klintegaarden

24-04-2005
Hvad de fleste beboere i Klintegaarden nok har registreret har det lokale pengeinstitut holdt flyttedag.

Det blev til knapt 3 år – hvor vi har nydt den gode atmosfære i Klintegaarden og med en frokoststue med Havudsigt – så kan de medbragte klemmer vel næppe glide bedre ned.

Det er ligeledes i respekt for ejendommen, at vi måtte træffe beslutningen om, at flytte til vore nye lokaler i Wulffs Palæ i Havnegade – bag den gamle toldbod der nu skal rumme et Studenterhus m.v.. Det er en gammel ejendom fra 1873 og har bl.a. huset handel med olie, petroleum og jern samt senest virket som undervisningslokaler for FO-Århus.

Det omfattende renoveringsarbejde i Klintegaarden som en fremsynet bestyrelse påbegyndte for en del år siden er nu kommet til underetagen ud mod Skovvejen.

Ideen er, at bringe facaden tilbage til det oprindelige udseende fra 1930’erne med de klassiske ”knæk”. Desværre var man i 1980’erne knapt så opmærksom på det unikke ved Klintegaarden, hvorfor man tillod facadeændringer i form af ”udretning” af ”knækkene”.

Situationen var imidlertid sådan, at man fra bestyrelsens side ikke kunne kræve en ændring af facaden uden vores accept – da man var bundet af en tidligere godkendelse selvom det ville betyde, at man ville miste et betydeligt økonomisk tilskud.

Som indfødt århusianer er der en række ejendomme som har en ganske særlig betydning og en af dem er naturligvis Klintegaarden – der med sin byggestil og beliggenhed er noget ganske unikt for byen.

Vi har gennem de senere år haft et fortrinligt samarbejde med bestyrelsen og vi valgte på baggrund af det spændende oplæg, at vige for den samlede løsning, som vi er overbevist om vil blive et kampe visuelt løft for hele Klintegaarden.

Vi har endnu ikke besluttet, hvad den fremtidige anvendelse af vore lokaler skal være – da vi vil afvente renoveringsarbejdet, som bliver temmelig omfattende i vores 3 sammenlagte butikker.

Peter Larsen, Andelskassen Østjylland

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net